Informacje techniczne

Cryptme jest rozwiązaniem wykorzystującym komponenty składowe obecne na rynku od wielu lat, posiadające ugruntowaną pozycję i często wielokrotnie analizowane przez społeczność internetową. Dodatkowo podstawową zasadą przy konstruowaniu rozwiązania była zasada tzw. ubezpieczania zabezpieczeń, polegająca na tym, że skompromitowanie pojedynczego komponentu rozwiązania nie powoduje uzyskania dostępu do przesyłanych i przetwarzanych informacji. Przeciwnie – taka próba jest natychmiast wykrywana i usługa jest blokowana. Takie podejście pozwala się całkowicie uniezależnić od sytuacji, w której jakikolwiek z dostawców pojedynczego modułu byłby w stanie zagrozić całemu rozwiązaniu, jak to było chociażby w przypadku instalowania czipów szpiegujących na płytach głównych jednego z producentów serwerów.

Bezpieczeństwo każdego systemu informatycznego nie może bazować na tajemnicy sposobu jego funkcjonowania. Dlatego też chętnie przedstawimy specyfikację techniczną i zasady współdziałania poszczególnych elementów rozwiązania cryptme każdemu klientowi na dedykowanych warsztatach technicznych.

Nie mamy jednak żadnego interesu, by czynić to publicznie.

Zamów prezentację techniczną